Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

15/07/2018

Hỏi

Hỏi “Có những điều đốt mãi chẳng thành tro” Có người cứ hỏi bâng quơ Rằng: em đã có... hay chờ mối thương Em cười: dang dở lỡ đường H...
Read more

30/05/2017

Mơ Gốc cây già lặng yên Ảnh từ internet Tiếng gió lặng yên Đêm lặng yên Gọi giấc mơ em  Giấc mơ mùa thu Miên viễn... Ánh nắn...
Read more